O NAS

Istniejemy od 2013 r. Przez 4 lata rozwijamy się i oferujemy coraz szerszy zakres usług medycznych. 
Świadczymy usługi z zakresu ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa oraz transportu medycznego. 
 We wszystkich tych obszarach, służymy naszym Klientom wiedzą i doświadczeniem naszej wykwalifikowanej kadry oraz dostępem do odpowiedniego sprzętu medycznego. Priorytetem naszej firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas oferowanych usług, a także pomoc pacjentom. 
Kompleksowe i profesjonalne podejście naszej kadry zapewnia pacjentom opiekę i troskę, dzięki czemu czują się bezpieczni. 
Dbając o dobro pacjentów stale podnosimy poziom oferowanych usług.


Jesteśmy PODMIOTEM LECZNICZYM wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem: 000000189809 


Świadczymy usługi zgodnie z nadanymi nam kodami PKD Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

  • 86.90.B - DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO: Działalność pogotowia ratunkowego w zakresie transportu chorych, włączając transport samolotowy. 
  • 85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI: Kursy udzielania pierwszej pomocy. 
  • 86.90.C - PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH: Indywidualna praktyka pielęgniarek i położnych, włącznie z indywidualną praktyką specjalistyczną. Grupowa praktyka pielęgniarek i położnych. Działalność może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy) specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta. 
  • 86.90.D - DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA: Działalność paramedyczna prowadzona w takich dziedzinach jak: irydologia, homeopatia, akupunktura, akupresura itp. 
  • 86.90.E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ: Obejmuje m.in. działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocją zdrowia. 
  • 87.10.Z - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ: Realizowana w domach pomocy społecznej, domach rehabilitacyjnych, pozostałych placówkach pomocy społecznej.  
Więcej informacji w zakładce: OFERTA
Copyright © 2017 
SORMED  KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
SEBASTIAN JANKIEWICZ 
Grodztwo ul. Wrzosowa 29, 88-153 Kruszwica 
NIP: 556-271-48-07
tel. 663-245-147
email: sormed@wp.pl
free website
built with
kopage