OFERTA

Jesteśmy podmiotem leczniczym.
Usługi świadczymy na terenie całej Polski. 
Zakres naszych usług dostosowujemy indywidualnie.

OFERUJEMY m. in.: 
- transport medyczny, 
- zabezpieczenia medyczne imprez masowych, 
- szkolenia pierwszej pomocy, 
- kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
- pokazy pierwszej pomocy, 
- usługi z zakresu pielęgniarstwa, 
- całodobową opiekę pielęgniarską.


Dotychczas mieliśmy przyjemność realizować transport medyczny w miastach takich jak: 
 Bydgoszcz, Toruń, Świecie, Gdańsk,  Włocławek, Inowrocław,  Poznań, Płock....
Zabezpieczenia medyczne odbywały się m. in. w miastach: 
Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Kruszwica, Włocławek, Katowice, Poznań, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Ostróda Elbląg... i wiele, wiele innych polskich miast! 
 Jesteśmy otwarci na kolejne propozycje!

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. 

ZABEZPIECZENIA MEDYCZNE IMPREZ MASOWYCH

Zabezpieczenia medyczne imprez masowych realizujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej. 
Zapewniamy: 
 1. ZESPOŁY WYJAZDOWE: 
 •  z lekarzem, 
 •  bez lekarza. 
2. PATROLE RATOWNICZE: 
 •  co najmniej z dwie osoby uprawnione do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (minimum).
Patrole wyposażene są w co najmniej: 
 • torbę ratunkową, zawierającą co najmniej: rurki ustno-gardłowe, ssak ręczno-mechaniczny, worek samorozprężalny, rurki krtaniowe, kołnierze szyjne z tworzywa sztucznego wodoodporne, opatrunki o różnych wymiarach, środek do dezynfekcji skóry, roztwór soli fizjologicznej 500 ml,  rękawiczki jednorazowe,  worek plastikowy z zamknięciem na odpady, płyn do dezynfekcji rąk, nożyczki, folie izotermiczne,
 • środki łączności bezprzewodowej umożliwiające natychmiastową łączność z innymi osobami zaangażowanymi w bezpieczeństwo imprezy masowej. 
 3. PUNKTY POMOCY MEDYCZNEJ: 
 •  pomocy medycznej udzielają co najmniej dwie osoby, w tym lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, 
 •  zlokalizowane są w miejscu odbywania imprezy masowej, 
 • oznakowane kwadratową tablicą w kolorze zielonym z napisem nad krzyżem w języku polskim w brzmieniu: „PUNKT POMOCY MEDYCZNEJ” oraz z napisem pod krzyżem w języku angielskim w brzmieniu: „FIRST AID”. 
Wyposażone są w: 
 • co najmniej w produkty lecznicze oraz w wyposażenie wyrobu medycznego i wyroby medyczne, 
 • środki łączności bezprzewodowej umożliwiające natychmiastową łączność z innymi osobami zaangażowanymi w bezpieczeństwo imprezy masowej, w szczególności z patrolami ratowniczymi, zespołami wyjazdowymi i koordynatorem zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej, zwanego dalej „koordynatorem medycznym imprezy",
 • dwa stanowiska leżące dla pacjentów; defibrylator z kardiomonitorem, rurki ustno-gardłowe, worek samorozprężalny, rurki krtaniowe, zestaw jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – dla dzieci i dla dorosłych), zestaw do intubacji (laryngoskop, rurki intubacyjne), ssak, tlen medyczny, pulsoksymetr, ciśnieniomierz, glukometr, kołnierze szyjne, szyny typu Kramer o różnych wymiarach, opatrunki o różnych wymiarach, w tym opatrunki hydrożelowe schładzające, środek do dezynfekcji skóry, rękawiczki jednorazowe, worek plastikowy z zamknięciem na odpady, płyn do dezynfekcji rąk, nożyczki, folie izotermiczne, opatrunek wentylowy na rany klatki piersiowej, zestawy do przetaczania i dawkowania leków oraz płynów infuzyjnych, termometr, stetoskop, reduktor tlenowy z szybkozłączem, zestaw jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem, butle tlenową, zestaw produktów leczniczych, wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego.

TRANSPORT MEDYCZNY

Zgodnie z ustawą o Państowym Ratownictwie Medycznym oferujemy pomoc karetką: 
 • specjalistyczną (karetka S) – z minimum trzyosobową obsadą, w której przynajmniej jedna osoba to lekarz, 
 • podstawową (karetka P) – załoga, z których składać się będzie co najmniej dwóch ratowników lub pielęgniarki systemu (bez lekarza), 
 • transportową (karetka T) – używana do transportu chorych niewymagających intensywnego nadzoru lub transportu np. krwi. W skład załogi wchodzi najczęściej kierowca i ratownik.

SZKOLENIA PIERWSZEJ POMOCY

Szkolenia pierwszej pomocy organizujemy dla przedsiębiorstw, szkół, osób indywidualnych itp. 

W celu przeprowadzenia najwyższej jakości szkoleń, SORMED zapewnia podczas kursów pierwszej pomocy: 
 • posiadanie przez instruktorów wykształcenia medycznego (lekarze systemu ratownictwa medycznego, pielęgniarki systemu ratownictwa medycznego, ratownicy medyczni), doświadczenia w pracy ratownictwa medycznego, doświadczenia w prowadzeniu szkoleń pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego; 
 • prowadzenie szkoleń w części teoretycznej jak i praktycznej (nauka resuscytacji); 
 • prowadzenie szkoleń z użyciem profesjonalonego sprzętu ćwiczebnego.
Po pozytywnym ukończeniu szkolenia (część teoretyczna i praktyczna) wystawiamy zaświadczenie o jego ukończeniu.

KURSY 
KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy pozwalają na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i tym samym uzyskanie najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego.

POKAZY PIERWSZEJ POMOCY

W ramach pokazów pierwszej pomocy proponujemy stworzenie punktów nauczania pierwszej pomocy i pokazów ratowniczych z udziałem naszej obsady. 
Przykłady pokazów pierwszej pomocy: 
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa u osób w różnych grupach wiekowych (dorosły, dziecko, niemowlę),
 • układanie osoby w pozycji bezpiecznej,
 • pierwsza pomoc z użyciem defibrylatora AED,
 • zasłabnięcie,
 • zakrztuszenie, 
 • nagłe zachorowania itp.
Istnieje oczywiście możliwość zorganizowania łączonego pokazu – zarówno z zakresu pierwszej pomocy, jak i ratownictwa medycznego. W naszych pokazach bierze udział nowoczesny ambulans z wysokiej jakości sprzętem medycznym oraz wykwalifikowaną kadrą ratowników medycznych.

USŁUGI Z ZAKRESU PIELĘGNIARSTWA

Nasza działalność polega na świadczeniu usług pielęgniarskich również w domu pacjenta głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 
Oferujemy m. in.:
 • pobranie krwi do badań,
 • wykonywanie zastrzyków (iniekcje podskórne, domięśniowe, dożylne, podłączenie kroplówek), 
 • zmiany opatrunków, 
 • cewnikowanie, 
 • zdejmowanie szwów oraz gipsów,
 • opiekę nad ciężko chorym pacjentem (opieka godzinowa/całodobowa).
Copyright © 2017 
SORMED  KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
SEBASTIAN JANKIEWICZ 
Grodztwo ul. Wrzosowa 29, 88-153 Kruszwica 
NIP: 556-271-48-07
tel. 663-245-147
email: sormed@wp.pl
free website
built with
kopage